สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมอบบ้านปันรัก”ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี” นักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านปันรัก “ครูเมตตา พระกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ,นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนได้สร้างมอบให้แก่ ด.ช.สุวิชญา พยอม นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนการก่อสร้างจำนวน 5,000 บาท