โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม.19 พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนางนุชนารถ อังคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชม และเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์” โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต.ปากชม อ.เชียงกลม จ.เลย โดยมีนางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ให้การต้อนรับ

………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / รายงาน