สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และจนท.ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายอาชวิน เณรสุวรรณ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม ที่บ้านประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถบริจาคปัจจัยและเครื่องอุปโภค บริโภค ครอบครัว เด็กชายอาชวิน เณรสุวรรณ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร.ร.หินฝนวิทยาคม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3