สพป. นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับผู้ตรวจการ สพฐ. และคณะ เข้าตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมี นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ,นายสราวุธ ยอดรักษ์ ,ดร. สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 , ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด และ ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารายงานผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมกับลงตรวจเยี่ยมโรงเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียน