ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. เขต 1 ประธานกรรมการ , นายวิชา มานะดี อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรรมการ , นายสมุทร สมปอง อดีต ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ ,นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ , นายสำเริง แสงทัน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคล สพป.สระบุรี เขต 1 คณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนในสังกัด ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย IQA AWARD โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจิตศึกษา โรงเรียนแกนนำอ่านออกยกชั้น โรงเรียน Leader in me โรงเรียนปลอดขยะ และอัตลักษณ์บุรีรัมย์