สพป.นราธิวาส เขต 1 ตอนรับผู้ช่วยเลขา กพฐ. เข้าติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผอ.โรงเรียนประชารัฐฯ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก สพก.จชต. เข้าติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมกับร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1 และเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนประจำพักนอน) ณ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส