สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป๋นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และแจ้งข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงข้อราชการ ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่