สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561

วันพุธที่่ 28 พ.ย.2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 46/2561  โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ สรุปประเด็นการบริหารด้านการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3