ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจในการควบรวมโรงเรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาภัค เปียกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายถาวร กุลวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะกับครู ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เด็กเติบโตเป็นคนดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้กล่าวเน้นว่า ผู้ปกครองและชุมชนต้องสมัครใจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควบรวมโรงเรียนกับโรงเรียนบ้านจรเข้มาก จึงจะสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านจรเข้มากอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร โดย ดร.นิคม ขันโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก กล่าวว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับเด็กนักเรียน ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน และครู ซึ่งจะสามารถทำให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มความคิด มีความกล้าแสดงออก และเด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข