สพป.เชียงราย เขต 1 จัดประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมทุกโรงเรียนในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงรายเขต 1 จำนวน 102 โรงเรียน ผ่านระบบ (Video Conference : VROOM) เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย