สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียน ใน 6 อำเภอ ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านส้มป่อย 2.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 3.โรงเรียนบ้านวังกะทะ 4.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 5.โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6.โรงเรียนบ้านท่ากูบ และ 7.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3