สพม.28 ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนภายใต้ สถานการณ์โรคโควิด 19

1 กรกฎาคม 2563
คณะติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนภายใต้ สถานการณ์โรคโควิด 19 ณ โรงเรียนละลมวิทยา โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม โรงเรียนหนองคูวิทยา และโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม