ผอ.สพม.28 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site พบปะและให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

2 กรกฎาคม 2563
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site พบปะและให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และทดลองใช้นวัตกรรมเครื่องกดเจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนภูมิซรอนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ