สพม.28 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 ประธานในพิธี นำบุคลากรในสังกัดกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28