สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย และคณะครู ให้การต้อนรับ