สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในฐานะศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดการออกประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป