ทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTV ในโครงการ”ปันน้ำใจโทรทัศน์เก่าที่บ้านสู่ห้องเรียน DLTV ร.ร.ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3″

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นำโดยนายศุภศิษฎ์ พิทยาศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำคณะดำเนินการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV  ณ โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ และโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 สวนป่าเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในโครงการ”ปันน้ำใจโทรทัศน์เก่าที่บ้านสู่ห้องเรียน DLTV โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3″ ซึ่งได้รับบริจาคและเงินสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตอันเป็นกุศล ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกๆ นักเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV