สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญคือ เรื่องการบริหารงานบุคคล/การบริหารอัตรากำลัง/การทบทวนมติการขอมี วิทยฐานะ ตาม ว.13/การคัด เลือก ผอ.สพทและรอง สพท./การสอบครูผู้ช่วย/การเตรียมการพัฒนา ผอ. สพท.,รอง ผอ.สพท.,รอง ผอ.ร.ร./การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปรินซ์ บอลลูม 1-2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social distancing) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข