การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

 

https://www.facebook.com/chon333/