สพป.ระยอง เขต ๒ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐ อ. สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐ อ. สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนบ้านน้ำเป็น โรงเรียนบ้านเขาตลาด โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนวัดคงคาวราราม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โรงเรียนวัดคลองชากพง และโรงเรียนบ้านยางเอน พร้อมทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อการสอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑๓ โรงเรียน คือ โรงเรยีนวัดชุมนุมสูง โรงเรียนวัดเขาสำรอง โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด โรงเรียนวัดสุขไพรวัน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โรงเรียนวัดชงโค โรงเรียนวัดคลองปูน และโรงเรียนบ้านเขาตลาด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง