รมว.ศธ. – เลขาฯ สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อดูความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และการจัดห้องพักนอนของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนักเรียนประเภทประจำและไป-กลับ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลักการที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน