สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ อ.สังขะ

นางภานิชา อินทร์์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จำนวน 277 คน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมชมห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ที่ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน เช่น ใช้กระดานสื่ออัจฉริยะ และสื่อทรูปลูกปัญญาในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอีกด้วย