สพม.22 การเตรียมแผนการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ ที่กลับเข้ามาเรียนในประเทศ

ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เปือยงาม สพม.22 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นประธานประชุมการเตรียมแผนการรับรองนักเรียนต่างประเทศที่กลับเข้ามาเรียนในประเทศไทย ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การี่แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้