สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการถนนคนเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการถนนคนเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกระสัง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดนิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561