สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  พร้อมคณะบุคลากรของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ที่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ได้ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีรับเสื้อยืดพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณหน้าห้องศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่  มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อ ตามลำดับเลขที่ และเข้ารับเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เป็นจำนวนมาก
ในการนี้ จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประชาสัมพันธ์  สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสิงห์บุรี สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน มาด้วย ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” สามารถติดต่อรับเสื้อยืดพระราชทาน ได้ที่สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. เท่านั้น