สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ICT ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการ ICT ในสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร บนเว็บไซต์ สพป.ระยอง เขต ๒ผ่านโปรแกรม ZOOM ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒