สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2561

วันนี้ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2561 โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. แนวทางการเสริมทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 2. แนะนำเว็บไซต์คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ 3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Annual Meeting on STEM Education (I AM STEM) 2018 จากนั้นประชุมสภากาแฟ ในการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3