สพป.อุดรธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำพาสู่มืออาชีพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำพาสู่มืออาชีพ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี