เลขาฯ สพฐ. ปลื้ม ทีมวอลเลย์บอลห้องเรียนกีฬา คว้ารางวัลรองชนะเลิศแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 63

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงจากโครงการห้องเรียนกีฬา “Sport Program Senior” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นการพบกันระหว่างทีม Sport Program Senior พบกับทีมสโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ ผลปรากฏว่าทีมสโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ เป็นฝ่ายชนะการแข่งขัน ทำให้ทีม Sport Program Senior ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชนหญิงในการแข่งขันนี้

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ทีมเยาวชนหญิง “Sport Program Senior” เป็นทีมที่รวมนักกีฬาดาวเด่นจากโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มอบให้ สพฐ. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนไทยที่มีทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง และวอลเลย์บอลหญิง) ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ โดยโรงเรียนในโครงการตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่ไม่มีโรงเรียนกีฬา และเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านวิชาการ ปัจจุบันมี 9 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา เพชรบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ชัยภูมิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนราชินูทิศ 2 และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร

โครงการห้องเรียนกีฬา ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและต่อเนื่องของโครงการเป็นอันดับแรก โดยพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ทำการพัฒนาเด็กในระดับภูมิภาคเป็นหลักแทนการใช้เด็กต่างภาค ประสานความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และโค้ชที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติมาทำการฝึกสอน พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ นอกจากนั้นยังให้ทุนนักเรียนโดยตรง เฉลี่ยคนละ 90,000-100,000 บาท ต่อคนต่อปี ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าจ้างบุคลากร(โค้ชผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ รปภ. และแม่บ้านหอพัก) เสื้อผ้า รองเท้า ชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม ค่าซักผ้า ประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันต่างประเทศที่ สพฐ. ออกให้ทั้งหมด อีกทั้งยังพัฒนาทักษะตามมาตรฐานหลักสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ระดับชาติกำหนดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ มากกว่าการพัฒนาตามประสบการณ์ของโค้ชเพียงอย่างเดียว รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาด้วยความสุข มากกว่าการกดดันและสร้างความเครียดให้กับนักเรียน

“สำหรับทีม Sport Program Senior เป็นการรวมตัวนักกีฬาฝีมือเด่นของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน Australian Junior Volleyball Championships (AJVC) ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ Australian Junior Volleyball Championships 2019 ที่ Canberra ประเทศออสเตรเลีย และรางวัลรองชนะเลิศ Australian Junior Volleyball Championships 2018 ที่ Gold Coast Queensland ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงเข้าแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชนชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 สำหรับการเตรียมตัวในการแข่งขันครั้งนี้ ทางทีมมีเวลาฝึกซ้อมประมาณ 20 วัน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการอำนวยการฝึกซ้อมโดย อาจารย์อุดร เรือนเงิน อดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รองประธานอนุกรรมการกีฬาวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬา สพฐ. โดยรวมตัวฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเวลา 20 วัน จากนั้นจึงเดินทางมาแข่งขันที่สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศไปในที่สุด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ สมาชิกทีม Sport Program Senior ประกอบด้วย น.ส.พัชลิน บุตรดี (ตัวตีหัวเสา) ชั้น ม.5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม น.ส.ศิริพร ศรีเครือ (ตัวตีหัวเสา) ชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น.ส.ปภาดา เอ่งหลี (ตัวตีหัวเสา) ชั้น ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ น.ส.ศุจินทรา อ่อมฤทธิ์ (ตัวตีโค้งหลัง) ชั้น ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม น.ส.มณฑณา กลิ่นแสงตาล (ตัวตีกลาง) ชั้น ม.5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม น.ส.สุพัตรา แก้วปัญญา (ตัวตีกลาง) ชั้น ม.5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม น.ส.ปวรา เทียงปา (ตัวตีกลาง) ชั้น ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม น.ส จันทิมา เค้ายวนผึ้ง (ตัวตีกลาง) ชั้น ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ น.ส.ณภัทร เรืองเดช (เซต) ชั้น ม.4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม น.ส.พิมพ์ชนก ประทีป ณ ถลาง (เซต) ชั้น ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ น.ส.ชลธิชา แจ่มหม้อ (ลิโบโร) ชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น.ส. อนิษา กตกุลปัญญา (ลิโบโร) ชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ น.ส.จิราพร อาจเพ็ชร (ตัวตีกลาง) ชั้น ม.5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ภาพโดย : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ศนท.สพฐ. : รายงาน