ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชม ยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 27 ราย ให้ข้อคิดแนวทางในการเป็นครูผู้ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตามศักยภาพ ในความรู้ ความสามารถที่มี ในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชม ยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 27 ราย ให้ข้อคิดแนวทางในการเป็นครูผู้ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตามศักยภาพ ในความรู้ ความสามารถที่มี ในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1