สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2563  เวลา  08.30  น. ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยถวายเครื่องราชสัการะ  กล่าวถวายพระพร โดยมี นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  คณะลูกเสือ  เนตรนารี   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  บุคลากรในสังกัดทุกท่าน  กล่าวคำปฎิญาณลูกเสือ  และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  บริเวณสนามเด็กเล่น  บริเวณริมปิง  ณ  บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยถวายเครื่องราชสัการะ กล่าวถวายพระพร โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรในสังกัดทุกท่าน กล่าวคำปฎิญาณลูกเสือ และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณสนามเด็กเล่น บริเวณริมปิง ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร