สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่  28  กรกฎาคม  2563  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  นางสาวจิรพรรณ์  ไกรสรศิวเวท  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจุฑามาศ  รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2563  โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นปร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ะธานในพิธี