สพม.39 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กรไพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก