สพป.ลพ. เขต 1 ตรวจนับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการติดตามนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในการนี้ได้เดินทางไปตรวจนับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน,โรงเรียนทาป่าสัก,โรงเรียนทาป่าดุก,โรงเรียนทาป่าเปา ผลปรากฎว่าจำนานนักเรียนครบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561