สพป.ชลบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4

วันที่ 3  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำโดยนายวิทยาเกียรติ  เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับและเสนอข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1