ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจกับครอบครัวเด็กชายธนากร  ธรรมจิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เสียชีวิตเนื่องจากชาร์ตโทรศัพท์มือถือและถูกไฟฟ้าดูด ในการนี้คณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงามได้มอบเงินช่วยเหลือและวางหรีดเคารพแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียน

ชาร์ตโทรศัพท์มือถือและถูกไฟฟ้าดูด ในการนี้คณะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงามได้มอบเงินช่วยเหลือและวางหรีดเคารพแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียน