คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม(รอบที่ 1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่  4 สิงหาคม 2563 นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วยนายสุรพล แช่มขุนทด ข้าราชการบำนาญ นายหาญ ดิเรกศิลป์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง(Coaching) และคณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจเยี่ยม(รอบที่ 1) ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนายภุชพงษ์ ศรีโฉม ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบงและคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 13.00 น. เข้าตรวจเยี่ยม(Coaching) ณ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายมานะ อยู่ทรัพย์ ผอ.โรงเรียนปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) คณะครู นักเรียนและผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ