สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับคณะ มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าต้อนรับคณะจาก สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สสท.” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปลักปลา โรงเรียนบ้านบางมะนาว โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ และโรงเรียนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1