Coaching รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนายสุคิด พันธุ์พรม ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ          ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2