สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 14/2563 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การจัดสรรงบประมาณของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พร้อมกันนั้น ผู้บริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในโครงการห้องเรียนกีฬาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ‘ซีเล็ค’ เยาวชนหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ฝึกสอน เข้าพบเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับฟังโอวาทและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันครั้งต่อไปอีกด้วย

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน