การพัฒนาหลักสูตร และการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๒๑ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร และการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๒๑ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุวพันธ์ ผลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (โครงสร้างชั้นปี) การจัดทำรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๒๑ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จำนวน 20 คน