ผอ.สพม.3 รับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ดำเนินการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 โดย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี