สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับองคมนตรี เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุะเคราะห์ 9 และ 10

6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุสรรคของโรงเรียน ณ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส