สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference

วันที่ 26 สิงหาคม 2563เวลา 07.30 น. นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ      เจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร  ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ทั้งนี้ สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าประชุม สวมหน้ากากอนามัยและ      จัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร