สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการยืมเงินราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุ

วันที่ 3 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการยืมเงินราชการและแนวทางการจัดหาพัสดุ โดยมีนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในเป็นวิทยากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและทราบแนวทางการปฏิบัติ ให้ถูกตามระเบียบ และกฎหมาย ผู้เข้าประชุมได้แก่ รอง ผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ณ ห้องประชุม ภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3