สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะ ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และนายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1