สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 3 ธ.ค.2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจนับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังกระทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการอาหารกลางวันของนักเรียน และบริบทภายในโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนพร้อมกัน โดยมีคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการออกตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด