สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 นางสาวอำไพ​ บุญสูง​ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวเกสรีพรรณ​ ใจคำ​ นักวิเคราะห์​นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ​ เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา The Best Practice CMRU-Disruptive Innovation in Educational Administration 2020 แก่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเลิศ หัวข้อ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลงานชนะเลิศรางวัล Obec Awards ปีการศึกษา2562​ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน(ห้องเรียนคุณภาพ)​ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่