สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา(Coaching) ,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผ่น ,คณะศึกษาศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตามโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่สัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่รุ่นที่ 2 โดยได้รับการต้อนรับจากนายโชคชัย สินใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองทราย เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเลิศส่งผลให้ผู้เรียนมี ผลการทดสอบระดับชาติ O-net เป็นอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ และมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ