ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการฯ นำโดยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบได้นำตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ